Onderhoud


Bij het installeren van de aanplantingen zijn er twee opties mogelijk:


Ofwel wordt alles eigendom van uw bedrijf. U koopt alles aan, waarna er enkel nog een maandelijks tarief voor omnium onderhoud volgt.


Ofwel kiest u voor huur van de installatie, dan bestaat het maandtarief uit twee delen: huur en omnium onderhoud.


Een omnium onderhoudsovereenkomst houdt in dat planten die in sierwaarde afnemen onmiddellijk kosteloos worden vervangen. Het is een formule die voor beide partijen alleen maar voordelen biedt. De klant hoeft nooit meer opdracht te geven tot vervangen van afgestorven planten, zodat er tijd gewonnen wordt (opmaken van bestelbons, …) én de verwaarlozing van planten vermeden wordt. De leverancier zal er alles aan doen om de best geschikte plantkeuzes en de juiste verzorging toe te passen, aangezien enkel deze houding voor hem kostenbesparend is.


Elke onderhoudsbeurt bestaat uit volgende werkzaamheden:

  • water geven (zo dikwijls als nodig)
  • bemesting toedienen (zo dikwijls als nodig)
  • (voor bepaalde planten) snoeien
  • oppennen of aanbinden van takken of scheuten
  • verwelkte of afgestorven delen wegnemen
  • planten met lage sierwaarde vervangen
  • stof afnemen (waar nodig)
  • vernevelen/aanbrengen van bladglans